DETALE Laura Nowakowska

Z jakich elementów składa się standardowy projekt wnętrz?

1) wywiad definiujący szczegółowe wytyczne do projektu

2) wizja lokalna

3) moodboardy

4) projekt koncepcyjny

5) szczegółowa specyfikacja z kosztorysem

6) projekt wykonawczy

7) finalne wizualizacje projektu

  • Pierwszym elementem procesu projektowania wnętrz jest przeprowadzenie szczegółowego wywiadu z klientem w celu sprecyzowania dokładnych wytycznych do projektu wnętrz.
  • Kolejnym etapem jest tzw. wizja lokalna czyli wizyta w lokalu. Jej celem jest zrobienie dokumentacji fotograficznej oraz dokładnych pomiarów pomieszczeń wchodzących w zakres opracowania.
  • Na podstawie wytycznych przystępujemy do przygotowywania moodboardów.

Co to jest moodboard i w jakim celu się go przygotowuje?

-Moodboard to plansza, na której zebrane są inspiracje przedstawiające styl, atmosferę, kolorystykę, materiały i tkaniny oraz wstępne pomysły dotyczące rozwiązań wnętrzarskich.

Moodboardy stanowią bazę do przygotowania projektu koncepcyjnego.

  • Po omówieniu moodboardów z klientem projektant przystępuje do przygotowywania projektu koncepcyjnego. Projekt koncepcyjny polega na przygotowaniu wstępnych wizualizacji pomieszczeń. Ilość wizualizacji zależy od ilości i układu pomieszczeń. Na tych wstępnych wizualizacjach powinny być ujęte wszystkie części opracowywanego wnętrza.
  • Następnie projektant opracowuje szczegółową specyfikację. Zawiera ona wszystkie niezbędne informacje dotyczące dobranych materiałów wykończeniowych, mebli i dodatków. Integralną częścią specyfikacji jest dokładny kosztorys uwzględniający również robociznę liczoną wg standardowych stawek.
  • Ważnym elementem projektu wnętrz jest projekt wykonawczy. Jego celem jest rozrysowanie wszystkich pomysłów na szczegółowych rysunkach, które stanowią instrukcję dla wykonawców. Wśród tych rysunków znajdą się:

– widoki wszystkich ścian z rozrysowaniem i zwymiarowaniem wszystkich dekoracji, które się na nich pojawią

-rzuty posadzki z rozrysowanym układem płytek, lub innych materiałów wykończeniowych

-rysunek sufitów, a także szczegółowe instrukcjie dotyczące ewentualnych sufitów podwieszonych

-wytyczne do instalacji elektrycznych, sanitarnych i wod.-kan. przedstawione na rysunkach w formie widoków ścian i rzutów pomieszczeń.

-indywidualne projekty mebli

  • Ostatnim elementem jest zaktualizowanie wizualizacji wnętrz do finalnej wersji, która jest spójna ze specyfikacją i kosztorysem.

Zdarza się, że klienci życzą sobie rozszerzenia oferty o sprawowanie nadzorów nad realizacją projektu. Nadzory polegają na sprawdzaniu efektów pracy poszczególnych wykonawców z zasadami sztuki budowlanej oraz na sprawdzaniu zgodności z projektem.

Next Post

Previous Post

© 2022 DETALE Laura Nowakowska